تبلیغات
بهترین ها - اشعار اریش فرید
تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394 | 17:35 | نویسنده : علی ذریعه


عقل می‌گوید

که دیوانگی‌ست

عشق می‌گوید

همانی که هست


هشیاری می‌گوید 

که ناخرسندی‌ست

ترس می‌گوید

جز رنج،هیچ چیز نیست


فراست می‌گوید

آینده‌ای ندارد

عشق می‌گوید

همانی که هست


غرور می‌گوید

مضحک است

هشیاری می‌گوید

احمقانه است


تجربه می‌گوید

غیرممکن است

عشق می‌گوید

همانی که هست

برچسب ها: اشعار جهان، اریش فرید،

  • paper | اس ام اس دون | ریه